1 on 1 Nutrition coaching

Online

15% off first booking

Nutrition / ernæring

No reviews
Length
45 Minutes
Activity size
1 People
Difficulty
For all
Age range
15 - 90 Years

DANISH

I denne session vil vi gennemgå din sundhedshistorie, livsstil, tidsplan, madpræferencer, stressniveauer, søvn, hydrering, dine tidligere og nuværende forhindringer for din sundheds- og wellnessplan. Vi vil også vurdere dine skræddersyede ernærings- og wellnessbehov.
Uanset om dine mål involverer vægt, at lære at spise mere nærende eller stabilisere dit blodsukker, vil din plan være centreret omkring det.

Det er lige meget, om mad og ernæring er ting, du ofte tænker på, eller om du er ny i spillet. Jeg vil møde dig på dit niveau.

Uanset hvad du har gang i dit liv, laver vi en plan, der virker for dig og din tidsplan!

Coaching sessionen vil blive gennemført online på Zoom. Linket vil blive delt inden coaching sessionen

For at arkivere bæredygtige og langvarige mål anbefaler jeg, at du tager mit 12 ugers ernærings coaching program, fordi det vil give os den nødvendige tid til at opbygge, implementere og forblive i overensstemmelse med dine sunde vaner og din personlige ernæringsplan

ENGLISH

In this session we will review your health history , lifestyle, schedule, food preferences, stress levels, sleep, hydration, your past and current obstacles of your health and wellness plan. We will also assess your custom tailored nutrition and wellness needs.
Whether your goals involve weight, learning how to eat more nutritiously, or stabilising your blood sugar your plan will be centered around it.

It doesn't matter if food & nutrition are things you often think about or you're new to the game. I'll meet you on your level.

Whatever you've got going on in your life, we'll create a plan that works for YOU & your schedule!

The coaching session will be conducted online on microsoft teams or on Zoom . The link will be shared prior to the coaching session

In order to archive sustainable and long lasting goals i recommend that you take my 12 weeks Nutrition coaching program, because it will give us the necessary time to build, implement and stay consistent with your healthy habits and your personal nutrition plan

Required equipment


Medbring en telefon eller computer og har adgang til internet og Zoom

A phone or computer and have access to internet and zoom

About Flavia Kwebiiha

Jeg brænder for at skabe et trygt og støttende rum, hvor mine klienter kan finde løsninger midt i deres helbredskrise.

Mit livsmål er at hjælpe mennesker med at opdage og omsætte de værktøjer, strategier og ressourcer, der skaber en ekstraordinær sund livsstil, der fremmer en god livskvalitet. Med mange års erfaring og studier af sundhed og ernæring. Jeg har udviklet en ny måde at forholde mig til mad og mit miljø på.

Jeg udviklede en simpel holistisk strategi, der fokuserer på ernæring, fitness og mental velvære som faktorer, der gearer en varig og meningsfuld måde at opnå en sund livsstil på. Jeg har lært at relatere til mad og ved, at vi spiser for at leve sundt og ikke bare forværre sulten.

Derfor fremmer og underviser jeg i at leve en sund livsstil, der forbedrer ens livskvalitet.

Jeg underviser mest på engelsk :)

Book now
Trial session 212.5 DKK
Book
1 Session 250 DKK
Book
Package deals
4 Vouchers 900 DKK
Buy
Valid for 60 Days
12 Vouchers 2000 DKK
Buy
Valid for 180 Days

0 reviews on this activity

This activity has no reviews.